Ako má vyzerať súhlas so zriadením sídla a vzor
Dokument musí obsahovať všetky náležitosti pre jasnú a jednoznačnú identifikáciu majiteľa nehnuteľnosti a samozrejme aj predmetnej nehnuteľnosti, ktorej sa registračné sídlo týka.