Ako zmeniť sídlo pre spoločnosť
Ide o klasickú otázku podnikateľov, ktorí majú záujem zmeniť sídlo svojej spoločnosti a súvisí so zmenou sídla spoločnosti.