Založenie s.r.o. a firiem na kľúč

Chcete začať podnikať a potrebujete právne poradenstvo pre založenie spoločnosti? Potrebujete založiť spoločnosť na kľúč?

 

Zavolajte nám a naši právni poradcovia Vás oboznámia s kompletným procesom založenia spoločnosti. Vypracujú Vám všetku potrebnú dokumentáciu pre vznik firmy a zabezpečia komunikáciu s úradmi a štátnou správou.

 

Máte otázky? zavolajte nám: 0915 722 546

Cena: od 249,- €


Cena závisí od typu spoločnosti, počtu spoločníkov, konateľov a živností.

Uvedená cena platí pre variant 1 spoločník, 1 konateľ, do 5 živností.

 

 

Služba založenie sro


Založenie obchodnej kapitálovej spoločnosti sa riadi Obchodným zákonníkom a ostatnými náväznými právnymi normami SR ako napríklad živnostenský zákon.

Postup pri založení sro pozostáva z nasledujúcich krokov:
1. Výber názvu spoločnosti – názov môže byť ľubovoľný avšak nesmie existovať firma s rovnakým názvom, toto si môžete overiť na stránke http://www.orsr.sk

2. Zadefinovanie predmetov činnosti – čím sa budete vaša spoločnosť zaoberať, aký bude mať predmet podnikania, za každú voľnú živnosť je poplatok 3,- €
 
3. Určenie sídla spoločnosti – využite našu ponuku – sídlo na Obchodnej ulici v Bratislave

4. Spísanie spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny – základný právny rámec spoločnosti upravuje vzťahy medzi spoločníkmi a jej inštitucionálne fungovanie.

5. Vyhlásenie správcu vkladu – potvrdenie, že ustanovený správca vkladu prevzal od spoločníkov ich vklady

6. Podpisový vzor konateľov – tlačivo obsahujúce podpisový vzor každého z konateľov zvlášť

7. Vyhlásenie jediného spoločníka – v prípade že je spoločnosť ustanovená jedným spoločníkom je od neho nutné prehlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach

8. Overenie listín notárom – podstatnú väčšinu dokumentov je potrebné notársky overiť

9. Registrácia na živnostenskom úrade – registrácia prebieha cez notársky overené tlačivo živnostenského úradu

10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra - registrácia prebieha cez notársky overené tlačivo obchodného registra, toto je možné podať aj elektronicky

11. Registrácia na daňovom úrade – po zapísaní spoločnosti do obchodného registra je potrebné si založiť v banke firemný účet a po jeho založení sa zaregistrovať na daňovom úrade na platbu dane z príjmu, prípadne aj na daň z pridanej hodnoty

V prípade záujmu využite služby našich právnych poradcov ktorí Vám poradia a pripravia kompletnú dokumentáciu. Zavolajte nám: 0915 722 546

 

 

Ďalšie služby:
- registračné virtuálne sídlo
- virtuálna korenšpondenčná adresa


Zdieľaj

 RÝCHLO - PROFESIONÁLNE - DISKRÉTNE

Kontakt pre Vás: tel.: +421 915 722 546, e-mail: info@globaloffice.sk

Global Office s.r.o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 46 627 324, DIČ: 20235 07321, PR správy o nás