Vlastná nehnuteľnosť pre sídlo

Vlastná nehnuteľnosť pre sídlo
Pre zriadenie sídla je najdôležitejšou vecou budova, kde má byť sídlo spoločnosti umiestnené.

Reálna nehnuteľnosť, ktorej vlastník vydá súhlas so zriadením sídla. Vlastníctvo budovy je preto silným faktorom pre výber dodávateľa služby a to či už z pohľadu prestížnej adresy a aj vlastníctva budovy.

Prax ukazuje, že množstvo spoločností poskytujúcich virtuálne registračné sídlo budovu priamo nevlastní, ale fungujú na princípe zmluvnej dohody (podnájmu), a že na danej adrese môžu poskytovať sídlo ďalším spoločnostiam. Takýto biznis model by bolo ok, avšak problém nastáva keď takejto firme skončí podnájom a všetky nimi spravované spoločnosti si musia preregistrovať svoje sídlo niekde inde, čo im spôsobí množstvo nepríjemností, finančné a časové náklady. (viac v blogu ako zmeniť sídlo pre spoločnosť)

Stretli sme sa s tým veľa krát, kedy k nám prišli noví klienti, pretože ich dodávateľ mal takýto problém a teda nakoniec od neho aj odišli. Nami poskytované sídlo na Obchodnej 39 sa vzťahuje k nehnuteľnosti, ktorú vlastnia priamo majitelia spoločnosti Global Office s.r.o. a preto vám problémy spomínané vyššie nehrozia.

Spoločnosť Global Office s.r.o. poskytuje seriózne sídlo v nehnuteľnosti jej majiteľov, na prestížnej adrese v centre mesta Bratislavy a v daňovom obvode BA I.

Potrebujete zmeniť sídlo? Zavolajte nám: 0915 722 546