Čo je to vlastne registračné sídlo?

Čo je to vlastne registračné sídlo?
Registračné sídlo spoločnosti je v skratke adresa zapísaná v Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri, oficiálne tak ide o sídlo spoločnosti pred úradmi.

Zo zákona vyplýva, že každý podnikateľ, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, musí mať registrované sídlo spoločnosti a s tým spojený súhlas so zriadením sídla ktoré vydáva majiteľ nehnuteľnosti.

 

Služba Registračné sídlo je určená hlavne pre tých podnikateľov, ktorí nevlastnia žiadnu nehnuteľnosť alebo len začínajú svoju činnosť a nepotrebujú vlastné kancelárske priestory. Obvykle a vzhľadom na charakter podnikania ho ani nepotrebujú avšak zákon nepustí. Registračné sídlo často využívajú aj zahraničné spoločnosti, ktoré vstupujú na trh a chcú sa uchytiť aj na Slovensku.

 

Prínosom registračného sídla je hlavne prezentovať sa prestížnou adresou podnikania (ide o výhodné obchodné lokality v starej časti Bratislavy a v iných väčších mestách). Spolu so službami registračného sídla spoločnosť môže využívať služby virtuálnej adresy, či iné administratívne služieb.

Prenajatie registračného sídla, čiže poskytnutie adresy pre spoločnosť, je čoraz obľúbenejšou formou ako mať lukratívnu adresu bez veľkých finančných nákladov.

 

Potrebujete zmeniť sídlo? Zavolajte nám: 0915 722 546